La verema, un dels moments més il·lusionants i frenètics de l’any arriba a Vinya els Vilars

A Vinya els Vilars, com [...]