Especial i únic, com vosaltres

Quan et dediques a “això” [...]