Sense igualtat de drets no hi ha futur per a la nostra societat

Avui en el Dia Internacional [...]